สุขภาพ » วิธีรักษาสุขภาพจิตที่ดี ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน แบบองค์รวม

วิธีรักษาสุขภาพจิตที่ดี ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน แบบองค์รวม

21 พฤษภาคม 2018
2662   0

สุขภาพจิตที่ดีมีผลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิต มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน เช่น

 

1. ด้านการศึกษา ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมมีจิตใจปลอดโปร่งสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จ

ด้านการศึกษาเรียนรู้

                                                                                      ด้านการศึกษาเรียนรู้

 

2. ด้านอาชีพการงาน ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมมีกำลังใจทนต่อสู้อุปสรรคแบบไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย ทำงานก็บรรลุผลสำเร็จได้

ด้านอาชีพ การงาน

                                                                                       ด้านอาชีพ การงาน

 

3. ด้านชีวิตครอบครัว คนในครอบครัวสุขภาพจิตดี ครอบครัวก็มีความสุขและสงบสุข

ด้านชีวิตครอบครัว

                                                                                      ด้านชีวิตครอบครัว

 

4. ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมไม่เป็นที่รังเกียจต่อผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ด้านเพื่อนร่วมงาน

                                                                                      ด้านเพื่อนร่วมงาน

 

5. ด้านสุขภาพร่างกาย ถ้าสุขภาพจิตดีร่างกายก็สดชื่น หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นที่สบายใจแก่ผู้พบเห็น อยากคบค้าสมาคมด้วย

ด้านสุขภาพร่างกาย

                                                                                       ด้านสุขภาพร่างกาย

 

 

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

 

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตที่ดี

                                                                            ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตที่ดี

 

1. ช่วยให้สามารถแก้ไขปรับปรุงการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นเหมาะสม มีความสุข รู้จักจุดอ่อน จุดเด่นของตนเอง

2. ช่วยปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความคับข้องใจของตนเอง

3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ของคนอื่นได้ดี

4. ช่วยให้สามารถพัฒนาอาชีพ การงาน และครอบครัวไปในทางที่ดีได้

 

การที่คนเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ได้ก็ควรจะต้องมีอารมณ์อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ด้วย การมีสุขภาพจิตที่ดีก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตอีกด้วย ติดตามข่าวสารและสาระประโยชน์อีกมากมายได้ที่ www.ladymeyou.com นะค่ะ