บทความพิเศษ » วิธีหา ความสุข ให้กับตัวเอง

วิธีหา ความสุข ให้กับตัวเอง

23 ตุลาคม 2020
584   0


วิธีหา ความสุข ให้กับตัวเอง

ความพอใจในตนเองและความเพลิดพลินในชีวิตประจำวัน คือสิ่งที่จะนำความสุขมาสู่เรา คำว่า “ความ
สุข” นั้น โดยตัวของมันเองหมายความถึงสิ่งที่มีอยู่จริง ๆ ในโลกนี้ แต่เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากมาก
สำหรับตัวเองโดยปราศจากความหลงตัวเอง คือ ความวุ่นวาย จะลองถามผู้คนโดยทั่วไปว่าอะไรคือสิ่งที่
ทุกคนแสวงหาในการดำรงชีวิต คำตอบที่ได้จะแตกต่างกันไป แม้ว่ความสุขจะไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งทุก
อย่างในชีวิต แต่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งในการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญมากมาย และทำให้รู้สึกว่าชีวิตของเรามี
แต่ถ้าจะถามว่าความสุขคืออะไร ตอบยากนะคะ แต่อาจอธิบายงย ๆ ได้ว่า คือความรู้สึกพอใจในชีวิต
ของตนหรือการปราศจากความเจ็บปวดและความเคร่งเครียด
การหาความสุข
การหาความสุขนั้น ไม่ใช่เรื่องงย ๆ หมือนการให้คำนิยามและการที่จะรักษาความสุขที่มีอยู่แล้วให้คง
อยู่ก็ยิ่งยากขึ้นมากกว่าประสบการณ์ชีวิตที่นอัศจรรย์ ความสำเร็จที่เลิศลอย ความโชคดีไปเสียทุกเรื่อง
และความมีทรัพย์สินมหาศาล สิ่งเหล่นี้อาจสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจให้กับเรา แต่ถ้าพิจารณาให้
ดีแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับความสุขของชีวิตแต่อย่างใด ความสุขมิได้ประกอบด้วยสิ่งสูงส่งไกลเกินเอื้อม
แต่เป็นสิ่งที่ปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา และเป็นเรื่องยากที่จะรักษาให้คงอยู่กับเรา พราะสังคมเรา
ทุกวันนี้เหมือนรังเกียจความง่าย ๆ ธรรมดา ๆและละเลยความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ บางคนอาจจะรู้สึก
เขินอาย เพราะคิดว่ายังไม่ถึง “มาตฐานของสังคม” และสังคมยังสอนให้เชื่ออีกว่าการที่จะมีความสุข
นั้นจะต้องประกอบด้วยมีทรัพย์สมบัติมาก มีอำนจชื่อเสียงเกียรติยศ รูปสวย ซึ่งบางทีการที่ได้เป็น
เจ้าของที่ยกตัวอย่างมานี้อาจจะทำให้สถานะของคุณ “สูง” ขึ้นได้ แต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะ และในที่สุด
คุณก็จะประจักษ์ความจริงว่า สิ่งเหล่านี้มิได้นำความสุขที่แท้จริงมาให้แก่คุณเลย
สิ่งทำลายความสุข
บางที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่า ผู้ที่ทำลายความสุขของตัวนั้นก็คือตนเอง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ
1. คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ รวมถึงความเพ้อฝัน ไม่ยอมรับความจริงที่เราสร้างให้กับตนเอง
2. เกลียดตัวเอง คือไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง
ข้อแนะนำต่อไปนี้ คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณ ๆ มีความรู้สึกต่อชีวิตดีขึ้น และสามารถพบความสุขในขอบข่าย
ของความเป็นไปได้ เรียกว่า 6 วิธี สู่ความสำเร็จ มีดังนี้
1. คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความคาดหวังที่หรูเลศลอยจะนำไปสู่ความผิดหวังและความทุกข์
2. รู้จักยอมรับตนเอง คนราต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีถูกบ้าง ผิดบ้าง ไม่ใช่ถูกหรือผิดเสมอไป
3. รู้จักสังเกตตนองบ้าง เริ่มจะรู้สึกเกลียดตัวเองหรือยังไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามรีบหาทางแก่ไข
4. พยายามสร้างนิสัยเมตตา ให้อภัยตนเอง ยอมรับตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เราอภัยและยอมรับผู้อื่น
ต่อไป
5. สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ตนเอง เพราะความรู้สึกที่ดีก็คือความสุขนั้นเอง
6. ถ้าคุณไม่สมารถที่จะสร้างความสุขให้ตนเองได้ ถึงแม้ว่าจะพยายามจนสุดความสามารถแล้วก็ตาม
เมื่อนั้นคุณควรได้ปรึกษากับจิตแพทย์ เพื่อช่วยขจัดปัญหาให้และท้ายนี้อยากจะบอกว่า “มาช่วยกันทำให้
เราทุกคนมีความสุขกันเถอะ”